Cesta: OMA » Slovensko » Záhorie » Bratislavský kraj » okres Malacky » turistika » miesto

Miesto, okres Malacky

Miesto v okres Malacky

V okres Malacky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Malacky:, 1 z 17

Sekyl, Červený Kríž, Vlkovka a pod Ravnicou, Leopoldov majer, Humenice, Stupavská, Panský dom, Na tehelni, Horné ohrady, Pod Handraškou, Lázky, Na nive, Krúžky II, Nad rybníkom pri cintoríne, Na nivách, Na panskej roli, Cerová dráha, Trávniky, Kopce, Bukovec, Pláňavy, Habánsky dvor, Na jamách, Zálesné, Betlehem, Biely kríž, Hušek, Juríky, Holbičky, Vlčie jamy, Sojáky, Dolne zahumenice, Sviniarka, Ohradená, Panská strana, Prídavky, Nad teheľňou, Slanište, Klčovanice, Pri mlyne, Píla, Tri studne, Priečne, Banďova lúka, Pri rybníčku, Pod hajtnu, Olšová hora, Panské, Ikea Industry GATEHOUSE, Ovsisko, Továrenská, Háj, Účko, Troganových lúčky, Hlbočina, Ohradky, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou

Miesto, okres Malacky:, 2 z 17

Za stávkami, Nad Drmolezom, Pri kaplnke, Studené mosty, hladky bor, teliarova, U Heribanov, Ražnisko, Vlčie jamy, Rakáreň, Bahno, Nad mraznicou, Pohorelisko, Teplica, Henrichove záhony, Husta sec, Čertova hrádza, Filipková, Krížnica, Dlhé lúky, Levárske lúky, Mešterova lúka, Bôrová, Na staništi, hor. Dúbrava, Brezička, Pri Studienke, Za rybníkom, Tvrdzina, Pri jazere, Pri Jelšine, Hrúzove lúčky, Spálená, Rechtorské obecné, Henrichov les, Pri hrubej mláke, Barina, U bariny, Ciglát, Na Posvätnej, U svätej vody, Rokytie, Kraj boru, Lysický kút, Pod Mikláňom, Za Lakšárom, Junáška, Dúbrava, Jákovište, Hruzovské lúčky, Bôričie, Hrabovec, Matiaškov vŕšok, Na ohradách, Romanec, Rechtorské panské, Grgás, Šošovička, Pri Šeserovej mláke, Jasenácke

Miesto, okres Malacky:, 3 z 17

Pobudka, Husárovec, Pri Jaseni, Horná mláka, Na ľadnici, Vcelniská, Pasečka, Malé Vagrvoldy, Za barackami, Dolná mláka, Slaniská, Za dúbravkou, Pod hájom, Jelenia hora, Sihote, Junovie vŕšok, Lošonská, Vzdialenejšie záhumenice, Šenkérových lúky, Pri Husárových rybníkoch, Blízke baracky, Háje, Ďaleké baracky, Chrasťová hora, Hrabovec, Pod rúbanicami, Bravenčí kruh, Pri brezinách, Pod Korlátkou, Pri hruske, Kamenné vráta, Trstinka, Pri sasine, Pri studienkach, Horné dubníky, Františkova, Trstinka do potoka, V lazoch, Pri úzkych trávnikoch, Dubový vršok, Pod hôrkami, Holá hora, Javorinka, Stará pec, Kúdeľove nivy, U bielej hliny, Medzi krúžkami, Za humná, Nad Petenskou, Kamenište, Za obecnou lúkou, Dolné dubníky, Deravá skala, Na kamennom jarku, Medzi barackami, Pod potokom, Malá kamenná dolina, Nad Vťelniskami, Malcovské lúky, Do Holej hory

Miesto, okres Malacky:, 4 z 17

Nad jamou, Kubášova, Vargvold, Dva rady, Drieňová hora, Čierna skala, Krštenice, Pod jeleňou horou, Vítkov kút, Za uhlom, Pid dubinou, Oskoruša, Tŕnie, Matkahezy, Za výmoľom, Cierna skala, Medzi cestami, Za Hoštákom, Pod holou horou, Pri peciach, Pri jarku, Nový dvor, Smrekovec, Pri Hladíkovi, V Cajtniach, Banarka, Baďurka, Janovská, Včelinec, Nad lúčkami, V studenej vode, Janíková, Pod Vampilom, Vŕšky I, Medzi mlákami, V kruhu, Bukovina, Šipoltové II, Pri Šimkových lúkach II, Dubník, Nad lavičkami, Nové pole, U blata, Obora, Cez, Za Húškami, Pod mlynom, Pri včelínoch, Hanglovič, Na dráhach, Nad Oborou, Malý Fiďaš, Valy, Podielky, Nad studenou vodou, Za dubovými hrudami, Hačková, Pod jamou, Otcovská, Hurbanka

Miesto, okres Malacky:, 5 z 17

Pri blate, Za Topoľami, Pri Šimkových lúkach I, Dubové hrudy, Biele studienky, Bahulových vŕšok, Murínka, Za mlynom, Pri tehelni, Olšov mlyn, Ľadovňa, Za lavičkami, Na slanisku, V panohe, Za nivou, Olivy, Veľký Fiďaš, Bachraňa, Pri Valoch, Hate, Kolovrátok, Jazerské, Gašparových lúky, Sásie, Pri zabitom húští, Valovské, Pri lipke, Šipoltové I, Pri kravej hore, Smoliarov háj, Zobokov kút, Štefkovská, Vŕšky, Vajdových úhory, Štefanove hrudy, Ľadovňa, Valchovne, Topole, Na vŕškoch, Kozánek, Les, Tančibok, Michalkových jazierko, Pri panskej studni a pri jazere, Za potokom, Čulanka, Húšky, Pri dubských ohradách, V kúte, Malé lúky, Pri Trajlinkoch, Na piesku, Stará vdova, Za rybníkom, Na hrudke, Nad hájičkom, Na konci, Za Hladíkom, Pod Malce, Na Galkách

Miesto, okres Malacky:, 6 z 17

Dolná Hačková, Chmeľová mláka, Vampil, Hrušovské lesy, Hrušovské, Spodná Klčovanica, Pasienok, Kotkových niva, U Plankov, Za horou, Pri Laboši a Sokolde, Kamenná seč, Dolina, Laz, Dubie, Za rybníkom, Jágarská, Katarinin dvor, Levársky lesík, Pramenisko Rudavy, Hrudy, Podolky za kríčkom, Tótne, Hanšpíle, Prostredné, Dolné mlyny, Diely, Sádky, Na širokom, Za luhom, Mláky a Pecisko, Panský les, Môstky, Podisky, Za Habánskym dvorom, Piesky, Hoštácke pri Morave, Klčovisko za tehelňou, Pri jazere, Paseky, Pri peci, Za smolnou pecou, Stará Morava, Za mlynom, Abrod, Hliníky, Mláka, Pri Karolinom majeri, Za Pláňavou, Dlhé pri Morave, Ohrada, Zajačia seč, Lúky pod Rudavou, Veľký Kadlúbok, Patrónske, Nivky, Pod Abrodom, Zajačia rúbaň, Štít, Porec

Miesto, okres Malacky:, 7 z 17

Klčovanice za tehelňou, Levársky les, Niže kanála, Pri Kosáku, Na Abrode, Konopiská, Klčované lúky, Na Ose, Roztratené lúky I, Dolný rybník, Dúbrava, Kňažské lúky, Rybárových kučovanice, Hanzlova roľa, Orlová, Obora u topola, Borník, Svätojánska cesta, Fafruk, Pod synáčkom, Výhon dúbrava, Pri ceste, Malý Kadlúbok, Panské, Zadné hony, Pri hruške, Veľká Pláňava, Pasoviská, Pri Morave, Levárske, Malé lúky, Sady u Pivernuka, Fafrák, Sedliacky dolný rybník, Horný rybník, Noviny v kúte, Kadúbek, Panský majetok, Habánske diely, Hanzlova rola, Nepriazne, Dlhé noviny, V kaliskách, Výhon dúbrava, Hájne, Kaplnky, Za rybníkom, V kališkách, Malý lekverd, Výhon, Krátke noviny, Husaríz, Korytiny, Lúčky, Rasochy, Bystrá, Panský les, Urbárske stavanie, V jedličkách, Malé zbytky

Miesto, okres Malacky:, 8 z 17

Veľký kút, Pri kameni, Osemnásta, Lúčky, Kruh, Obora pri topoli, Pri kre, Štrnásta, Veľký Laz, Bahence, Ožratá, Hríb, Podzelená, Za lesným, Vinohrady, Pri bielej hline, Za vinohradmi, Malé diely, Pápežov výmoľ, Strany, Hoštácke pod bažantnicami, K Furtovi, Obora, U Dúbravy, Hliníky, Na čistinách, Nad Gortňavou, Pod Kráľovým vŕškom, Malý lázok, V krúžkoch, Pod Hurbánkami, Zelenice, Veľká Šimkovská, Bahno, U starej píly, Pasienok nad mlákou, Uhliská, Vŕšok, Paseky, Kráľov vŕšok, Humenice pod bažantnicami, Hrabník, Dlhé kusy, U jazierka, Pod Vajarskou, Padelky, Laz, Veterník, Polesina, V lese, Horný les, Dúbrava, Medzi jarkami, Jurečková lúka, U Sopkovej, U verbajky, Kremenica, Malá jama, Kozáčky, Pod horným lesom

Miesto, okres Malacky:, 9 z 17

Padelky, Nad mlákou, Podhory, Remenácia, Prídavky k humeniciam, V hornom lese, Záhumenice, Závršky, Za Dúbravou, Malý Peterklín, Rakytiny, Pod bažantnicami, Pri Dubníku, Sološnická dolina, Pod Čajkami, Malá Šimkovská, Rehákova, Panské, Omlade, Rudávka, Salaš, Za držbochom, Štrky, Panské po Čajkami, Holešky, Záhumenice, Halba, Hrabník, Brištie, Hrabovky, U sadovej nivy, Prostredné achtele, Gortňava, Pri kanáli, Šenkárka, Hrachovisko, Hofierske diely, Rybníčky, Tordajky, Lázek, Pri mlyne, Vajar, Prostredné pole, Vápenička, Havlové luky, Doliny, Pod struhou, Nad krúžkom, Dubové, U Hurbánky, Vajarský les, Bystrické, Šuty, Mlyniská, Svätá hora, Ganglovská, Záhrady, Krivica, Kratiny, Skalka

Miesto, okres Malacky:, 10 z 17

Šestka, Tepličný kút, Pri Zabitom, Medzi vodami, Malinské, Vyhorené, Košarina, Pod vinohradmi, U víra, Pod dedinou, Humenice, Nad slaniskami, Konopniská, Panský les, Sološnický les, Chválenský mlyn, Dolné Juráčky, V lesoch, Pastierske lúčky, Košiar, Rígeľ, Pri výhone, Na siedmych Táľoch, Slaniská, V lieštine, Hlboký jarok, Suchá hora, Blechov jarok, Nad Vydricou, V tojtni pod cestou, Erika, Pod horami, Pod pílou, Holind, Himligárka, Dolná Bukovina, Diely, Písaný kameň, Franvíz, V struhách, Horné rúbanice, Matiašovské, Dolné záhumenice, Svätojurské vŕšky, Diely k Malvazu, Kotliarka, Úzke diely, Záklučie, Hrubé diely, Nad Kňazovým jazierkom, Vrchné Juráčky, Ivaničov borník, Pod Kalváriou, Vyšná Bukovina, Najbach, Diely, Piesky, Medzi borníkami, Nechtáky, Nad potôčkom

Miesto, okres Malacky:, 11 z 17

Hoffierske lúky, Záhumenice, Kratiny, Hladké bore, Pri mláke, Kosiny, Za brezím, Languvky, Dlhé role a Kulháň, Languvky za potôčkom, Pri obrázku, Pri Bukovine, Podolky, Dušnica, Zálistok, Tri hony, U novoveskej cesty, Štátny les, Vajarský les, Juríkova jama, Pod Rybníkom, Zlámané pece, Malvaská lúka, Pilárička, Potôčik, Na dráhach, Priečne diely, Stoková hora, Moderská hora, Dubník, Staré rúbanisko, Rúbanice, Rybník, Horné záhumenice, U hlbokej cesty, Diely k Rudavám, Paseky, Nad škorcom, Stupka, Richtárstvo, Prostredný vŕšok, U Bilíkov, Nivky vyše dediny, Bukovina, Fľaky, Na roliach, Za vŕbím, Konopniská, Za Kerebergom, Nová hora, Nad potôčikom, Vráblova, Nízky mlyn, Dolné rúbanice, Eliaška, Nivky, Za Fajtákovým vŕškom, Holint, Nízkeho mlýn, Tančibocký mlýn

Miesto, okres Malacky:, 12 z 17

U zbrodu, Pod adjunktovým vŕškom, Tančiboky, Rotková niva, Pri lúčkach, Paseka, Pod močidlami, V Suchom rybníku, Kozia mláka, U Rakovskom močiari, Syslí bôrik, Pod hájom, Hrubé lazy, Langovky, Senokosy u Sorkova, Zákľučské lúky, Rebrá, Hrubá dolina, Dolné padielky, Uhliská, Rúbanice, Jágrová, Lieština, Diely k jaseňu, U Hačkovej mláky, Švajnsbach, Suchý rybník, Trojarová, Horný Húšek, Nad stávkami, Mestský vrch, Záhumenice, Kúpanisko, Dlhá mláka, Chválov bôrik, U Hačkovej, Pod pálenicou, Malina, Malé prostredné, Pri levárskej ceste, Domkársky pasienok, Dúbrava, Nad perneckou cestou, Slnečné Údolie, Javorinka, Vojnovské, Paďurka, Za majerom, Pod Uhliskami, Za cintorínom, Stverové Sady, Piesočné pole, Môstkove diely, Panské, Sedľiacky pasienok, Podolná cesta, Hrubé prostredné, Štyri búdy, Malé kolárske, Nad výmoľom

Miesto, okres Malacky:, 13 z 17

Pri kaplnke pri panských lúkach, Baranie rohy, Nad vápenkou, Záhumenice, Škrlite od hája, Podmaliniská, Záhumenice, Pri kadúbku, Opálené, Nad Zlámanými pecami, Za Malinou, Židové, Lieština, Za kamenným mostom, Pod Beňovým vrchom, Sanitra a sady, Na dráhach, Peterklin, Pri Dlhej mláke, Kamenné, Vyše cesty nad studienkou, Bariny, Vidlárové, Pri ceste do Studienky, Pri ďalekom rybníku, Škrlite, Turošnice, Rybník, Práškové, Borník, Cez chodník, Nivy, Veľký piesok, Pri Felde, Pod Jazdou, Pri vŕbe, Paseky, Prístava, Pod cestou pri struhe, Husárske diely, Vinohrádok, Lingravy, Pri hrubej doline, Kolárske, Za mostom, Za Malou hrádzou, Dlhé role, Tri duby, Kadličkova húšť, Michalov vrch, Hosenpole, Pod lipou, Mäsiarsky Ostrovec, Veselé, Posádka, Malá seč, Ryhová, Brezina, Senokosy pri Sorkove, Slaniská

Miesto, okres Malacky:, 14 z 17

Stávky pod Bahenskou mlákou, Dráhy, Širmahok, Klčovanice, Pri Struhe, Vrchné diely, Cisársky borník, Rýhová, Boklovská, Za krížami, Dúbrava u kameňa, Úboč, Podvčelínske, Úzke diely, Studienka, Lintner, Nad hájnym, Noviny, Predné kruhy, Hrubé diely, Knapkovské lúky, Záhradky v jelšinách nad cestou, Malá Kobyla, Pri kamennom mlyne, Pod hradom, Malý piesok, Za haťou, Pod výmoľom, Predné pasoviská, Jankovec, Pred Posádkou, Konopisko, Dúbravka, Hačková mláka, Malé bahná, Záhumenice, Angolice, Za Malým, Zadné pasoviská, Pod zbrodkou, Hájkove diely, Pri Ortovom mlyne, Pri Kukle, Vyšné záhradky v mlákach, Pod hradom, Dúbrava, Tábor, Vŕšky a prostredný vrch, Pavlíčková, Sauloch, Brezy, Mást, Dlhé piesky, Trogarka, Podgajské, Za potôčkom, Pod rektorkou, Hrubý pasienok, Pod humnami, Veľká kobyla

Miesto, okres Malacky:, 15 z 17

Pri kapličke, Brezie, Moligrunty nad hradskou, Malý Chelbár, Haag, Jelšová hora, Pod perneckou cestou, Halúskova hlava, Žiary, Domkárske, Záhumenice, Maňásková, Za Tunkou, Jazda, Od jablonovského pri brezinách, Kúty, Kolisko, U Malého, Veľké bahná, Brezina, Prosniská, Pri kúte koniec, Šarfická hora, Kubkova, Hájkove, Pod malou silničkou, Senokosy, Rúbanice, Misársky ostrovec, Jahodnište, Korenec, Studený vŕšok, Starý salaš, Na kocúrce, Kopanica, Lósiky, Pavlových vrch, Na dieloch, Dlhá mláka, Mláka, Dolná ohrada, Čmelok, Nižné záhradky v mlákach, Banské, Dolná hora, Panský les, Šimkových húšť, Podvinohradské lúky, Márovie lúky, Klčované lúky, Hory, Kamenný mlyn, Záhumenice, V novine, Tonková, Dubník, Slanište, Masárka, Lábske breziny, Knižnica

Miesto, okres Malacky:, 16 z 17

Korenný vrch, Štokrzie, Krúžkové, Krovie, Medzi cestami, Misárske, Dlhé lazy, Dlhé doliny, Prostredný vrch, Nad malou cestou, Nad vinohradky (panské), Pri Macejkových mlyne, Cez malú remízu, Široké diely, Švibových lúčky, Nad Prepadlým, Rajt, Kromprzie, Dlhé diely za Sviniarkou, Jahodnisko, Beňov vrch, Šibuková, Krčice, Pri Fafruku, Pri Danci, Špeňárové, Prašivá, Baňúvka, Sedlíčka, nad hlbokou dolinou, Nad bórom, Krčice, Dolný Húšek, Nižné gazove, Konopnisk, Za Špekom, Červené, Urbárske Sedlíčka, Ohek a močiarna, Nad zbrodku, Prostredný vrch, Piesky, Kirhalové, Soliny, Panský diel, Hlávkova, Duby, Rusňakových mlyn, Čierne blato, Záhumenice, Dolné košariská, U rybníka, Na Hrubej lúke, Borník, Na lúčkach, Lieština, Krčice, Hykovské, Dlhé diely, Kopanice

Miesto, okres Malacky:, 17 z 17

Pod výhonom, Pri Grabe, Panský les, Šišulákov mlyn, Na Rusnáčke, Včelín a klčovisko, Hrubé Klčovanice, Obecné lúky, Okolo Baranieho vŕška, Hrubý Chelbár, Pod dubské stránky, Pod lúčkami, Záhumenice k východu, Prostredný, Hrubé rúbaničky, Pri vŕšku, Podjurské diely, Kostolná, V jazerách borník, U Marheku, V Zbrodkách, Pri čiernych lúkach, Pri struhe, Záhumnie, Hlbokou dolinou, Nivy, Hosenpole, Trniny nad cestou, Kostolišťský vŕšok, Frikáv, Stránky k Stupave, Predjurské diely, Medzi krúžkom a hlbokou dolinou, Hrabník, Pelinky, Kúty, Brezová mláka, Medzi Uhy, Moligrunty pod hradskou, Pri kríži v Zbrode

miesto inde

vojenský obvod Záhorie (208x), Sološnica (78x), Gajary (78x), Zohor (76x), Plavecký Mikuláš (73x), Láb (73x), Závod (72x), Veľké Leváre (71x), Pernek (68x), Malé Leváre (63x), Rohožník (63x), Plavecký Štvrtok (62x), Lozorno (61x), Stupava (52x), Kuchyňa (49x), Malacky (45x), Bažantnica (45x), Nivky (42x), Jablonové, okres MA (37x), Studienka (37x), Jakubov (32x), Kostolište (32x), Mást I (28x), Šranek (28x), Obora (25x), Turecký vrch (17x), Plavecké Podhradie (15x), Vysoká pri Morave (11x), Borinka (8x), Riadok (8x)
miesto v vojenský obvod Záhorie
miesto v Sološnica
miesto v Gajary

Podobné, okres Malacky:

1778x turistika, 1226x miesto, 182x orientačný bod, 126x poľovnícky posed, 58x prístrešok, altánok, 57x turistické informácie, 40x ohnisko, 38x strom, 12x miesto na piknik, 10x orientačná mapa, 8x štôlňa, 8x atrakcia, 5x studňa, 4x komín, 3x vodárenská veža, 1x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Malacky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-malacky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.