Cesta: OMA » Slovensko » Záhorie » Bratislavský kraj » okres Malacky » turistika » miesto

Miesto, okres Malacky

Miesto v okres Malacky

V okres Malacky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Malacky:, 1 z 17

Sekyl, Červený Kríž, Panský dom, Vlkovka a pod Ravnicou, Leopoldov majer, Humenice, Stupavská, Pod Handraškou, Na tehelni, Lázky, Na nive, Horné ohrady, Nad rybníkom pri cintoríne, Krúžky II, Na nivách, Cerová dráha, Na panskej roli, Kopce, Trávniky, Bukovec, Pláňavy, Habánsky dvor, Na jamách, Zálesné, Hušek, Betlehem, Holbičky, Biely kríž, Vlčie jamy, Juríky, Dolne zahumenice, Sojáky, Sviniarka, Ohradená, Panská strana, Pri mlyne, Slanište, Klčovanice, Nad teheľňou, Píla, Prídavky, Tri studne, Priečne, Banďova lúka, Pri rybníčku, Bariny, Pod hajtnu, Olšová hora, Panské, Ikea Industry GATEHOUSE, Ovsisko, Háj, Troganových lúčky, Továrenská, Účko, Ohradky, Hlbočina, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn

Miesto, okres Malacky:, 2 z 17

Za pastierňou, Nad Drmolezom, Za stávkami, Pri kaplnke, Studené mosty, hladky bor, Rakáreň, Teplica, U Heribanov, teliarova, Pohorelisko, Henrichove záhony, Bahno, Ražnisko, Nad mraznicou, Vlčie jamy, Husta sec, Mešterova lúka, Krížnica, Čertova hrádza, Henrichov les, Spálená, Pri brezinách, Hruzovské lúčky, Za obecnou lúkou, Jákovište, Na ľadnici, Medzi barackami, Pri Jelšine, U bariny, Pod Mikláňom, Pri jazere, Slaniská, Dolná mláka, Háje, Oskoruša, Pri hrubej mláke, Rechtorské obecné, Blízke baracky, Vzdialenejšie záhumenice, Na staništi, Bôrová, Za dúbravkou, Rokytie, Brezička, Tvrdzina, Junovie vŕšok, Za uhlom, Horná mláka, Za barackami, Dlhé lúky, Kraj boru, Medzi krúžkami, Hrúzove lúčky, Pri Studienke, Pod hájom, Šenkérových lúky, Pri peciach, Ďaleké baracky, Barina

Miesto, okres Malacky:, 3 z 17

Levárske lúky, Pod rúbanicami, U svätej vody, Filipková, Za Hoštákom, Kúdeľove nivy, Junáška, Gašparových lúky, Hrabovec, Pobudka, Na Posvätnej, Medzi mlákami, Kolovrátok, Matiaškov vŕšok, Na ohradách, Za rybníkom, V kruhu, Za Lakšárom, Šošovička, Ciglát, Bahulových vŕšok, U blata, Rechtorské panské, Romanec, Grgás, Jasenácke, Dúbrava, Lysický kút, Bôričie, Pri blate, Husárovec, hor. Dúbrava, Pri úzkych trávnikoch, Na kamennom jarku, Trstinka do potoka, Lošonská, Pod Korlátkou, Hanglovič, V lazoch, Trstinka, Dubové hrudy, Pri Jaseni, Za dubovými hrudami, Pri Šimkových lúkach II, Pri sasine, Hrabovec, Pod potokom, Pasečka, Vcelniská, Pod hôrkami, Pri studienkach, Pri Husárových rybníkoch, Banarka, Matkahezy, Olšov mlyn, Za mlynom, Za lavičkami, Za humná, Obora, U bielej hliny

Miesto, okres Malacky:, 4 z 17

Dolné dubníky, Pod mlynom, Deravá skala, Bravenčí kruh, Jelenia hora, Františkova, Hate, Smrekovec, Cez, Nad Petenskou, V Cajtniach, Pri tehelni, Za nivou, Cierna skala, Hačková, Olivy, Tŕnie, Holá hora, Vargvold, Krštenice, Javorinka, Chrasťová hora, Valovské, Za výmoľom, Malá kamenná dolina, Na vŕškoch, Malcovské lúky, Dva rady, Pri Šimkových lúkach I, Pod jeleňou horou, Do Holej hory, Horné dubníky, Sihote, Kamenné vráta, Nad lavičkami, Stará pec, Malé Vagrvoldy, Dubový vršok, Pid dubinou, Za Topoľami, Na dráhach, Vŕšky I, Nad Vťelniskami, Nad jamou, Kubášova, Šipoltové II, Bachraňa, Včelinec, V panohe, Pod Vampilom, Čierna skala, Medzi cestami, Ľadovňa, Pri jarku, Kamenište, Nový dvor, Pri Šeserovej mláke, Vítkov kút, Drieňová hora, Janíková

Miesto, okres Malacky:, 5 z 17

Jazerské, Nad Oborou, Pod holou horou, Pri hruske, Bukovina, Pri lipke, Na hrudke, Vŕšky, Šipoltové I, Biele studienky, Valchovne, Valy, Za potokom, Za horou, Na piesku, Malé lúky, Na slanisku, Pri Laboši a Sokolde, Na Galkách, Pri Valoch, Za Húškami, Podielky, Sásie, Tančibok, Kozánek, Hurbanka, Otcovská, Pri Hladíkovi, Nad lúčkami, V studenej vode, Dolná Hačková, Stará vdova, Pri zabitom húští, Nad hájičkom, Pri dubských ohradách, Nad studenou vodou, Les, Baďurka, Veľký Fiďaš, Topole, Na konci, Janovská, Zobokov kút, Nové pole, Murínka, Laz, Za rybníkom, Malý Fiďaš, Dubník, Pod jamou, Chmeľová mláka, Pri včelínoch, Štefanove hrudy, Ľadovňa, Štefkovská, Podolky za kríčkom, Kamenná seč, Mláky a Pecisko, Húšky, Čulanka

Miesto, okres Malacky:, 6 z 17

Za Hladíkom, Dubie, Hrudy, Pasienok, Pri Trajlinkoch, Dolina, Piesky, Dolné mlyny, Sádky, Tótne, V kúte, Za luhom, Pramenisko Rudavy, Michalkových jazierko, Na širokom, Vajdových úhory, Smoliarov háj, U Plankov, Vampil, Môstky, Podisky, Spodná Klčovanica, Paseky, Pod Malce, Pri kravej hore, Hanšpíle, Jágarská, Pri panskej studni a pri jazere, Konopiská, Hrušovské lesy, Kotkových niva, Niže kanála, Hrušovské, Lúky pod Rudavou, Panský les, Patrónske, Levársky lesík, Klčovisko za tehelňou, Hoštácke pri Morave, Za rybníkom, Pri jazere, Diely, Katarinin dvor, Prostredné, Za Habánskym dvorom, Za mlynom, Na Ose, Levársky les, Hanzlova roľa, Kňažské lúky, Stará Morava, Panské, Panský majetok, Obora u topola, Noviny v kúte, Horný rybník, Pod Abrodom, Dlhé noviny, Pri Kosáku, Za smolnou pecou

Miesto, okres Malacky:, 7 z 17

Malé lúky, Výhon dúbrava, V kaliskách, Klčovanice za tehelňou, Zajačia rúbaň, Sady u Pivernuka, Hanzlova rola, Hájne, Orlová, Klčované lúky, Fafruk, Na Abrode, Pri Karolinom majeri, Dúbrava, Dlhé pri Morave, Roztratené lúky I, Výhon dúbrava, Veľký Kadlúbok, Rybárových kučovanice, Nivky, Dolný rybník, Svätojánska cesta, Za Pláňavou, Štít, Hliníky, Abrod, Fafrák, Mláka, Porec, Zajačia seč, Pri peci, Ohrada, Pri hruške, Sedliacky dolný rybník, Výhon, Panský les, Husaríz, Hríb, Nepriazne, Pod synáčkom, Kadúbek, Pri Morave, Habánske diely, Za lesným, Rasochy, Pri kameni, Malé zbytky, Malý lekverd, Osemnásta, Bystrá, Veľká Pláňava, Korytiny, Podzelená, Krátke noviny, Štrnásta, Lúčky, Pasoviská, Veľký Laz, Pri ceste, Ožratá

Miesto, okres Malacky:, 8 z 17

V jedličkách, Za rybníkom, Zadné hony, Kaplnky, Pri kre, Lúčky, Veľký kút, V kališkách, Levárske, Borník, Urbárske stavanie, Malé diely, Malý Kadlúbok, Bahence, Chválenský mlyn, Prostredné pole, Pasienok nad mlákou, Bystrické, Jurečková lúka, Košarina, Pod Vajarskou, Humenice pod bažantnicami, Rakytiny, Dubové, Panský les, Hofierske diely, Pod Čajkami, Dúbrava, Hrabník, Pri bielej hline, Hliníky, Dolné Juráčky, Krivica, Havlové luky, Laz, Dlhé kusy, Sološnická dolina, V hornom lese, Pod dedinou, Podhory, Veľká Šimkovská, Na čistinách, Pod bažantnicami, Svätá hora, Polesina, Rehákova, Pod horným lesom, Panské po Čajkami, Písaný kameň, Pri Zabitom, Uhliská, Hrabník, Hrachovisko, Medzi jarkami, Hrabovky, Medzi vodami, Veterník, Šestka, Pápežov výmoľ, Závršky

Miesto, okres Malacky:, 9 z 17

Padelky, Vŕšok, Malinské, Nad mlákou, Malá Šimkovská, Obora, Kremenica, Nad Vydricou, Za držbochom, K Furtovi, Strany, U starej píly, Šenkárka, Vyhorené, Bahno, V krúžkoch, Hoštácke pod bažantnicami, Omlade, Paseky, Suchá hora, Panské, Rígeľ, Remenácia, U jazierka, Kruh, Malý Peterklín, Erika, U Dúbravy, Obora pri topoli, Malý lázok, Záhumenice, Himligárka, Pri kanáli, Za Dúbravou, Pod pílou, Kozáčky, Holešky, Zelenice, Halba, Priečne diely, Štrky, Nízky mlyn, Za brezím, Podolky, Vajarský les, Hladké bore, Košiar, Za Fajtákovým vŕškom, Rybníčky, U zbrodu, Nad Gortňavou, Pri mláke, Nízkeho mlýn, Diely, Zlámané pece, Nad škorcom, Za vinohradmi, Blechov jarok, U verbajky, U hlbokej cesty

Miesto, okres Malacky:, 10 z 17

Svätojurské vŕšky, Ganglovská, V lieštine, Pri lúčkach, Salaš, Záklučie, Hrubé diely, Úzke diely, Horné rúbanice, Mlyniská, Záhumenice, Matiašovské, Diely k Rudavám, Konopniská, Languvky, Staré rúbanisko, Humenice, Nechtáky, Dolné rúbanice, Pri výhone, Prostredný vŕšok, Pod Hurbánkami, Sološnický les, Ivaničov borník, Pod Kráľovým vŕškom, Vápenička, Horný les, Potôčik, Rotková niva, Tančiboky, Stupka, Záhumenice, Holind, Richtárstvo, Pod Kalváriou, Kosiny, Paseky, Malá jama, Štátny les, Vinohrady, Rúbanice, Vrchné Juráčky, Pri Dubníku, Horné záhumenice, U Sopkovej, Za Kerebergom, Hlboký jarok, U Bilíkov, Pilárička, Tri hony, Skalka, Dlhé role a Kulháň, V lese, Kratiny, Nad Kňazovým jazierkom, Pri obrázku, U novoveskej cesty, Vajar, Tepličný kút, Pod Rybníkom

Miesto, okres Malacky:, 11 z 17

Hoffierske lúky, Kotliarka, Zálistok, Juríkova jama, Dolné záhumenice, Languvky za potôčkom, Pod horami, Prídavky k humeniciam, Diely k Malvazu, Za vŕbím, Malvaská lúka, Šuty, Fľaky, Piesky, Eliaška, Nad potôčkom, Vráblova, U víra, Kratiny, Doliny, Rudávka, Pod adjunktovým vŕškom, Nad potôčikom, Padelky, Tančibocký mlýn, Na roliach, Kráľov vŕšok, Pod vinohradmi, Nivky, V Suchom rybníku, Panské, Kozia mláka, Pod hájom, Prostredné achtele, Malina, Štyri búdy, Škrlite od hája, Brištie, Malé prostredné, Suchý rybník, Pod struhou, Lázek, Záhrady, Uhliská, Švajnsbach, Hrubé prostredné, Hrubá dolina, Malé kolárske, Podmaliniská, Gortňava, U Hačkovej mláky, Domkársky pasienok, Slaniská, Vajarský les, Mestský vrch, Pod Uhliskami, Na dráhach, Na dráhach, Nad Zlámanými pecami, Domkárske

Miesto, okres Malacky:, 12 z 17

Za kamenným mostom, Dúbrava, Pri mlyne, Konopniská, Syslí bôrik, Slnečné Údolie, Sedľiacky pasienok, Pri levárskej ceste, Trojarová, U Rakovskom močiari, Tordajky, Nad stávkami, Holint, Dolná Bukovina, Židové, Na siedmych Táľoch, Jágrová, Nad slaniskami, Kúpanisko, Dolné padielky, Hrubé lazy, U Hačkovej, U Hurbánky, V struhách, Franvíz, Nad vápenkou, Chválov bôrik, Pri kadúbku, U sadovej nivy, Za Malinou, Piesočné pole, Práškové, Stoková hora, Lieština, Senokosy u Sorkova, Zákľučské lúky, Nivky vyše dediny, Pri Dlhej mláke, Lieština, Vyše cesty nad studienkou, Nad krúžkom, Peterklin, Pastierske lúčky, Rebrá, Nová hora, Vidlárové, Pri ceste do Studienky, Moderská hora, Diely, Pri vŕbí, Diely k jaseňu, Pri ďalekom rybníku, Škrlite, V tojtni pod cestou, V lesoch, Dlhá mláka, Za haťou, Nižné gazove, Kubkova, Knižnica

Miesto, okres Malacky:, 13 z 17

Kirhalové, Slanište, Za potôčkom, Vinohrádok, Lintner, Klčované lúky, Za Malou hrádzou, Starý salaš, Vyšné záhradky v mlákach, Krčice, Záhumenice, Dušnica, Bukovina, Rýhová, Horný Húšek, Žiary, Štokrzie, Korenný vrch, Pri kamennom mlyne, Úzke diely, Za Špekom, Špeňárové, Nad vinohradky (panské), Moligrunty nad hradskou, Panský les, Noviny, Cez malú remízu, Rybník, Krovie, Cisársky borník, Rúbanice, Masárka, Husárske diely, Posádka, Krčice, Klčovanice, Hrubý pasienok, Rúbanice, Tri duby, Najbach, Širmahok, nad hlbokou dolinou, Veselé, Zadné pasoviská, Halúskova hlava, V novine, Rajt, Pri Bukovine, Pri Struhe, Ohek a močiarna, Šimkových húšť, Tábor, Od jablonovského pri brezinách, Jahodnisko, Nad perneckou cestou, Nad bórom, Dlhé piesky, Pavlíčková, Dlhé doliny, Nad výmoľom

Miesto, okres Malacky:, 14 z 17

Záhumenice, Prostredný vrch, Kromprzie, Hosenpole, Stverové Sady, Jazda, Kolárske, Malá seč, Pri kaplnke pri panských lúkach, Kolisko, Ryhová, Predné pasoviská, Baňúvka, Sedlíčka, Mláka, Malý piesok, Za majerom, Studienka, Pri Ortovom mlyne, Podgajské, Lingravy, Úboč, Dlhé role, Pri Macejkových mlyne, Haag, Maňásková, Dúbrava, Rybník, Misársky ostrovec, Dubník, Záhumenice, Angolice, Misárske, Pri Felde, Lósiky, Brezina, Soliny, Korenec, Kadličkova húšť, Paseka, Knapkovské lúky, Turošnice, Pod humnami, Nad malou cestou, Tonková, Za mostom, Prosniská, Prostredný vrch, Konopnisk, Záhumenice, Medzi borníkami, Za krížami, Paseky, Pri Fafruku, Dolná ohrada, Mást, Veľký piesok, Cez chodník, Šarfická hora, Hačková mláka

Miesto, okres Malacky:, 15 z 17

Urbárske Sedlíčka, Vyšná Bukovina, Nižné záhradky v mlákach, Vŕšky a prostredný vrch, Šibuková, Čmelok, Nivy, Kopanica, Švibových lúčky, Hory, Dúbrava u kameňa, Prístava, Pri Kukle, Pred Posádkou, Predné kruhy, Pri kúte koniec, Pod lipou, Pod cestou pri struhe, Dúbravka, Pavlových vrch, Za cintorínom, Javorinka, Prašivá, Pri kapličke, Trogarka, Mäsiarsky Ostrovec, Vojnovské, Sauloch, Kamenný mlyn, Brezy, Studený vŕšok, Za Tunkou, Vrchné diely, Jelšová hora, Pod pálenicou, Za Malým, Lábske breziny, Veľké bahná, Krúžkové, Jahodnište, Pod hradom, Na kocúrce, Dlhá mláka, Záhumenice, Piesky, Pod Beňovým vrchom, Pri Danci, Malé bahná, Pod Jazdou, Nad Prepadlým, Hájkove diely, Brezie, Pod zbrodkou, Nad hájnym, Banské, Podvinohradské lúky, Sanitra a sady, Michalov vrch, U Malého, Nad zbrodku

Miesto, okres Malacky:, 16 z 17

Dlhé lazy, Stávky pod Bahenskou mlákou, Podolná cesta, Senokosy pri Sorkove, Hájkove, Pod malou silničkou, Senokosy, Dolná hora, Langovky, Medzi cestami, Malý Chelbár, Borník, Kúty, Slaniská, Pod močidlami, Pod hradom, Dlhé diely za Sviniarkou, Široké diely, Márovie lúky, Môstkove diely, Záhradky v jelšinách nad cestou, Pri struhe, Úhory, Frikáv, Boklovská, Hríboviny, Podvčelínske, Pri čiernych lúkach, Baranie rohy, Pri Kasprunovi, Pod líščími jamami, Nová hora, Hrubé diely, Kostolišťský vŕšok, Hrubá lúka, Dlhé dolce, Ohrada, Medzi Uhy, Pri Grabe, Za potokmi, U rybníka, Jelenkovie lúky, Košiare, Pod lesom, Na Rusnáčke, Kamatoch, Brezina, Konopisko, Prostredný, Za Frikávom, Pod výhonom, Hosenpole, Dubník, Pod perneckou cestou, Na Hrubej lúke, Včelín a klčovisko, Opálené, Záhumnie, Hrubé Klčovanice, Pod lúčkami

Miesto, okres Malacky:, 17 z 17

Pri hrubej doline, Brezy, Dubník, Kopanice, Záhumenice, Paďurka, Podjurské diely, Český, V jazerách borník, Panský majetok, U Marheku, Žľaby, V jazerách, Podbrezové diely, Malé Klčovanice, Beňov vrch, Kršiačka, Nivy, Pri Frikáve, Medzi krúžkom a hlbokou dolinou, Krčice, Hajprodské lúky, Pod dubom, Hrubý Chelbár, Drienová hora, Pri potoku, Pod dubské stránky, Medzi cestami, Za humnami, Hrabník, Na dieloch, Nivky pod Hrabníkom, U Kruha, Rozglabie, Trniny pod cestou, Dráhy, Šintarov vŕšok, Jankovec, Kúty, Záhrady od Lábu

miesto inde

vojenský obvod Záhorie (208x), Sološnica (78x), Gajary (78x), Zohor (76x), Láb (73x), Plavecký Mikuláš (73x), Závod (72x), Veľké Leváre (71x), Pernek (68x), Malé Leváre (63x), Rohožník (63x), Plavecký Štvrtok (62x), Lozorno (61x), Stupava (52x), Kuchyňa (49x), Bažantnica (45x), Malacky (45x), Nivky (42x), Jablonové, okres MA (37x), Studienka (37x), Kostolište (32x), Jakubov (32x), Mást I (28x), Šranek (28x), Obora (25x), Turecký vrch (17x), Plavecké Podhradie (15x), Vysoká pri Morave (11x), Borinka (8x), Riadok (8x)
miesto v vojenský obvod Záhorie
miesto v Sološnica
miesto v Gajary

Podobné, okres Malacky:

1821x turistika, 1226x miesto, 183x orientačný bod, 130x poľovnícky posed, 64x strom, 63x prístrešok, altánok, 61x turistické informácie, 40x ohnisko, 12x miesto na piknik, 11x orientačná mapa, 8x štôlňa, 8x atrakcia, 6x studňa, 4x komín, 4x vodárenská veža, 1x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Malacky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-malacky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.