Cesta: OMA » Slovensko » Záhorie » Bratislavský kraj » okres Malacky » turistika » miesto

Miesto, okres Malacky

Miesto v okres Malacky

V okres Malacky sa nachádza 976 kusov miesto.

Miesto, okres Malacky:, 1 z 17

Červený Kríž, Stupavská, Na nive, Na tehelni, Lázky, Horné ohrady, Pod Handraškou, Krúžky II, Háj, Nad rybníkom pri cintoríne, Na nivách, Na panskej roli, Kopce, Kremenice, Trávniky, Pláňavy, Habánsky dvor, Pod Kremenicou, Na jamách, Zálesné, Betlehem, Hušek, Juríky, Dolne zahumenice, Holbičky, Vlčie jamy, Sojáky, Sviniarka, Ohradená, Panská strana, Nad teheľňou, Dlhé pri Morave, Slanište, Pri mlyne, Píla, Prídavky, Priečne, Kršlenica, Syslí bôrik, Pod hajtnu, Pri rybníčku, Olšová hora, Panské, Ovsisko, Ikea Industry GATEHOUSE, Troganových lúčky, Továrenská, Hlbočina, Ohradky, Účko, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou, Nad Drmolezom, Za stávkami, Pri kaplnke, Obora, hladky bor, Studené mosty

Miesto, okres Malacky:, 2 z 17

Teplica, Henrichove záhony, Pohorelisko, teliarova, Vlčie jamy, U Heribanov, Ražnisko, Bahno, Rakáreň, Nad mraznicou, Husta sec, Krížnica, Mešterova lúka, Čertova hrádza, Spálená, Henrichov les, Na ľadnici, Vzdialenejšie záhumenice, Medzi krúžkami, Za obecnou lúkou, Oskoruša, Pri brezinách, Pod rúbanicami, Za dúbravkou, Pri peciach, Horná mláka, Ďaleké baracky, Slaniská, Šenkérových lúky, Pod hájom, Za Hoštákom, Blízke baracky, Za uhlom, Háje, Medzi barackami, Za barackami, Kúdeľove nivy, Junovie vŕšok, Dolná mláka, Medzi mlákami, V kruhu, Telenčiarka, U blata, Mäsiarky, Triangel, Kolovrátok, Gašparových lúky, Salaš, Dolné lúky, Pri blate, Kutica, Bahulových vŕšok, Olšov mlyn, Sihote, Močidlo, Nad Vťelniskami, Nad jamou, Pri jame, Do Holej hory, Pod potokom

Miesto, okres Malacky:, 3 z 17

Františkova, Krštenice, Ľadovňa, Vcelniská, Valovské, Bachraňa, Za mlynom, Koniarka, Vítkov kút, Pri Jaseni, Za lavičkami, Jazerské, V lazoch, Včelinec, Dolné dubníky, Drieňová hora, Nad Oborou, Na kamennom jarku, Trstinka do potoka, Pri tehelni, Pod mlynom, Trstinka, Majsterka, Pri Šimkových lúkach I, Za výmoľom, Malá kamenná dolina, Hate, Pri studienkach, Lošonská, Kubášova, Otocká dolina, Bravenčí kruh, Za humná, Za nivou, V Cajtniach, Pri hruske, Hanglovič, Pod Vampilom, Pri Šimkových lúkach II, U bielej hliny, Vŕšky I, Dva rady, Kamenné vráta, Nový dvor, Na vŕškoch, Nad lavičkami, Cierna skala, Horné dubníky, Malé Vagrvoldy, Pod jeleňou horou, Pri úzkych trávnikoch, Cez, Matkahezy, Medzi cestami, Pri sasine, Smrekovec, Banarka, Janíková, Kamenište, Pasečka

Miesto, okres Malacky:, 4 z 17

Za dubovými hrudami, Olivy, Vargvold, Pod Korlátkou, Za Topoľami, Obora, Deravá skala, Hačková, Nad Petenskou, Pri jarku, Polianky, Horniacky včelín, Pod hôrkami, Chrasťová hora, Šipoltové II, Na dráhach, Dubové hrudy, Hrabovec, V panohe, Pod holou horou, Malcovské lúky, Pid dubinou, Malé lúky, Nové pole, Šipoltové I, Biele studienky, Zobokov kút, Nad hájičkom, Topole, Nad lúčkami, Kozánek, Za potokom, Valchovne, Na Galkách, Stará vdova, Vŕšky, Podielky, Pri včelínoch, Na piesku, Štefanove hrudy, Murínka, Dolná Hačková, Pod jamou, Les, Na konci, Chmeľová mláka, Bukovina, Tančibok, Pri lipke, Za rybníkom, Na hrudke, Pri dubských ohradách, Sásie, Pasienok, Smoliarov háj, Vampil, Kamenná seč, Spodná Klčovanica, Pod Malce, Dolina

Miesto, okres Malacky:, 5 z 17

U Plankov, Lúky pod Rudavou, Patrónske, Diely, Za rybníkom, Levársky lesík, Hoštácke pri Morave, Klčovisko za tehelňou, Prostredné, Za Habánskym dvorom, Pri jazere, Katarinin dvor, Klčované lúky, Za Pláňavou, Porec, Pri Kosáku, Noviny v kúte, Na Ose, Obora u topola, Ohrada, Panské, Sedliacky dolný rybník, Klčovanice za tehelňou, Stará Morava, Levársky les, Malé lúky, Abrod, Dolný rybník, Hanzlova roľa, Horný rybník, Kňažské lúky, Fafrák, Rybárových kučovanice, Hliníky, Svätojánska cesta, Za smolnou pecou, Sady u Pivernuka, Panský majetok, Pri peci, Zajačia seč, Pri Karolinom majeri, Veľký Kadlúbok, Hájne, Zajačia rúbaň, Na Abrode, V kaliskách, Pri hruške, Pod Abrodom, Štít, Dúbrava, Orlová, Výhon dúbrava, Za mlynom, Roztratené lúky I, Fafruk, Hanzlova rola, Nivky, Dlhé noviny, Mláka, Rasochy

Miesto, okres Malacky:, 6 z 17

Pri kameni, Štrnásta, Pod synáčkom, Nepriazne, Malý lekverd, Malé zbytky, V kališkách, Veľká Pláňava, Husaríz, Za lesným, Panský les, Hríb, Podzelená, Bystrá, Osemnásta, V jedličkách, Kadúbek, Malý Kadlúbok, Pri kre, Bahence, Lúčky, Ožratá, Výhon, Pri ceste, Pasoviská, Lúčky, Habánske diely, Zadné hony, Urbárske stavanie, Za rybníkom, Veľký kút, Pri Morave, Levárske, Krátke noviny, Borník, Kaplnky, Veľký Laz, Korytiny, Dúbrava, Za Dúbravou, Padelky, Závršky, Hoštácke pod bažantnicami, Pápežov výmoľ, Humenice pod bažantnicami, Palkova lúka, U Dúbravy, Veľká Šimkovská, Za držbochom, Pod Vajarskou, Veterník, Hrabník, Chválenský mlyn, Pasienok nad mlákou, Rehákova, V krúžkoch, Dlhé kusy, Remenácia, Hrabník, Kremenica

Miesto, okres Malacky:, 7 z 17

Hliníky, Uhliská, Jurečková lúka, Holešky, Sološnická dolina, Medzi jarkami, Záhumenice, Rakytiny, Malá Šimkovská, Bahno, Pod horným lesom, Paseky, Pod Čajkami, Zelenice, U starej píly, Podhory, Kozáčky, V hornom lese, K Furtovi, Polesina, Panské, Malý lázok, Nad mlákou, Panské po Čajkami, Omlade, Laz, Obora pri topoli, Pod bažantnicami, Malý Peterklín, Strany, Na čistinách, Pri bielej hline, Halba, U jazierka, Kruh, Šuty, Za vinohradmi, Sološnický les, Pri lúčkach, U hlbokej cesty, Prídavky k humeniciam, Rybníčky, Humenice, Nízkeho mlýn, Nízky mlyn, Vajar, Za Fajtákovým vŕškom, Tančiboky, Pod Kalváriou, Matiašovské, Blechov jarok, Horné rúbanice, Mlyniská, U Bilíkov, Ganglovská, U Sopkovej, U novoveskej cesty, Dolné rúbanice, Hrubé diely, Horný les

Miesto, okres Malacky:, 8 z 17

Štrky, Tančibocký mlýn, U víra, Hlboký jarok, Tepličný kút, Vápenička, Záhumenice, Úzke diely, Pod horami, Eliaška, V lese, Ivaničov borník, Pri mláke, Pri výhone, Na roliach, Pilárička, Pod Hurbánkami, Rotková niva, Juríkova jama, Nad Kňazovým jazierkom, Priečne diely, Svätojurské vŕšky, Padelky, Zlámané pece, Holind, Skalka, U verbajky, Hladké bore, Vajarský les, Rudávka, Pri Dubníku, Dolné záhumenice, Kráľov vŕšok, Kratiny, Horné záhumenice, Doliny, Pod adjunktovým vŕškom, Nad Gortňavou, Košiar, Pod Kráľovým vŕškom, V lieštine, Uhliská, Holint, Hrubé lazy, Nad stávkami, Pri kadúbku, Domkárske, Panské, V struhách, Sedľiacky pasienok, Škrlite od hája, Franvíz, Za Malinou, Lázek, Dolná Bukovina, Pri ďalekom rybníku, Nová hora, U sadovej nivy, Vajarský les, Švajnsbach

Miesto, okres Malacky:, 9 z 17

Brištie, Prostredné achtele, U Rakovskom močiari, Podmaliniská, Pri vŕbí, Slaniská, Pri mlyne, Pri Dlhej mláke, U Hačkovej, Senokosy u Sorkova, Moderská hora, Kozia mláka, U Hačkovej mláky, Za kamenným mostom, Na dráhach, Záhrady, Gortňava, Vyše cesty nad studienkou, Pod struhou, Suchý rybník, V tojtni pod cestou, Škrlite, V Suchom rybníku, Nivky, Práškové, Tordajky, Konopniská, Diely, Nad Zlámanými pecami, Stoková hora, Rebrá, Na siedmych Táľoch, Nivky vyše dediny, Na dráhach, Pod Uhliskami, Pri levárskej ceste, V lesoch, Pri ceste do Studienky, U Hurbánky, Dlhá mláka, Nad krúžkom, Pastierske lúčky, Domkársky pasienok, Pod vinohradmi, Nad slaniskami, Piesočné pole, Pod hájom, Chválov bôrik, Lingravy, Dlhé lazy, Úzke diely, Záhumenice, Kirhalové, Prostredný vrch, Krovie, Rúbanice, Šibuková, Pavlíčková, Posádka, Nad zbrodku

Miesto, okres Malacky:, 10 z 17

Za Tunkou, Angolice, Hájkove, Kubkova, Korenec, Štokrzie, Konopnisk, Predné pasoviská, Nad malou cestou, Soliny, Noviny, Lábske breziny, Studienka, Dlhé doliny, Santober, Pavlových vrch, Studený vŕšok, Dlhá mláka, Nad hájnym, Kúty, Cez malú remízu, Širmahok, Bukovina, Pri Fafruku, Od jablonovského pri brezinách, Brezy, Podgajské, Knapkovské lúky, Sedlíčka, Mäsiarsky Ostrovec, Dlhé diely za Sviniarkou, Uhlisko, Pri Bukovine, Vyšné záhradky v mlákach, Dúbrava, Dlhé piesky, Vyšná Bukovina, Kromprzie, Záhumenice, Maňásková, Pod zbrodkou, Mást, Najbach, Paseky, Záhradky v jelšinách nad cestou, Brezie, Lingrab, Pri kúte koniec, Môstkove diely, Pod cestou pri struhe, Pri kamennom mlyne, Zadné pasoviská, Borník, nad hlbokou dolinou, Veselé, Za Špekom, Pri Felde, Piesky, Rybník, V novine

Miesto, okres Malacky:, 11 z 17

Michalov vrch, Baňúvka, Halúskova hlava, Pri kapličke, Pod močidlami, Špeňárové, Pri kaplnke pri panských lúkach, Predné kruhy, Široké diely, Nad vinohradky (panské), Nivy, Moligrunty nad hradskou, Dúbravka, Pri Macejkových mlyne, Švibových lúčky, Pod humnami, Za krížami, Za majerom, Mláka, Nižné záhradky v mlákach, Medzi borníkami, Hosenpole, Márovie lúky, Malá seč, Šimkových húšť, Lósiky, Malý piesok, Dušnica, Tábor, Nižné gazove, Krčice, Cez chodník, Za Malým, Kadličkova húšť, Prosniská, Úboč, Kolisko, Pred Posádkou, Urbárske Sedlíčka, Nad bórom, Veľké bahná, Misárske, Jelšová hora, Masárka, Veľký piesok, Senokosy, Šarfická hora, Dubník, Dlhé role, Slanište, Dolná ohrada, Žiary, Podvinohradské lúky, Haag, Kopanica, Hačková mláka, Vŕšky a prostredný vrch, Tri duby, Za Malou hrádzou, Za mostom

Miesto, okres Malacky:, 12 z 17

Malý Chelbár, Marošové skaly, Jazda, Mestské grefty, Pod malou silničkou, Hrubý pasienok, Panský les, Za haťou, Krúžkové, Slaniská, Hájkove diely, Prístava, Malé bahná, U Malého, Cisársky borník, Na kocúrce, Ohek a močiarna, Pod lipou, Senokosy pri Sorkove, Srmina, Klčovanice, Nad Prepadlým, Dúbrava u kameňa, Vrchné diely, Prašivá, Starý salaš, Pod Jazdou, Misársky ostrovec, Jahodnisko, Za potôčkom, Trogarka, Kopánky, Nad perneckou cestou, Pri Ortovom mlyne, Knižnica, Husárske diely, Jahodnište, Stverové Sady, Klčované lúky, Sauloch, Stávky pod Bahenskou mlákou, Medzi cestami, Pri Kukle, Pod hradom, Kamenný mlyn, Dolná hora, Krče, Pri Danci, Pri Struhe, Javorinka, Vinohrádok, Rajt, Sanitra a sady, Nová hora, Jankovec, Rozglabie, Šimúnka, Volchovisko a štyri bučky, Pod výhonom, Na lozornských lúkach

Miesto, okres Malacky:, 13 z 17

Medzi cestami, Úhory, Hrubé rúbaničky, Ohrada za kostolom, Podbrezové diely, Pri Grabe, Hrabník, Zadné kruhy II, Hykovské, Nivy, Pri Frikáve, Trniny nad cestou, Boklovská, Hrubé diely, Nivky pod Hrabníkom, Komárno, Nad vinohradky, Stránky k Stupave, Pri potoku, Hajdúchy, Panský majetok, Pri Kasprunovi, Panský majetok, Pod líščími jamami, Hrubé Klčovanice, U rybníka, Dvorská lúka, Pod Hrachoviskom, Za humnami, Congerská, Pri breze, U hlinika, Bahno, Hrubá lúka, Záhumenice, Pod hradskou, Hrubý Chelbár, Dubník, Za potokmi, Pangorty, Čierne blato, Lieština, Pod lúčkami, U Kruha, Na dieloch, Dubník, Chelbár, Kúty, Pod dubom, Tehelňa, U hrušky, Hosenpole, Košiare, Hríboviny, Medzi krúžkom a hlbokou dolinou, Pod dubské stránky, Heštún, Pri hrubej doline, Podhríbske diely, Na Hrubej lúke

Miesto, okres Malacky:, 14 z 17

Brezy, Kostolná, Výsada, Pri vŕšku, Dráhy, Okolo Baranieho vŕška, Záhumnie, Záhumenice, Pod zámkom, Kostolišťský vŕšok, Medzi Uhy, U hrantov, Nad výhonom, Za Grabom, Panský diel, Ohrada, Duby, Ševčíkovce, Hajprodské lúky, U pustého kríža, Včelín a klčovisko, Šurmička, Dubník, Pod perneckou cestou, Kršiačka, Dlhé dolce, Hlbokou dolinou, Jelenkovie lúky, Pri čiernych lúkach, Konopisko, Pod lesom, Pri kríži v Zbrode, Humniská, Za grábom, V jazerách, Prostredný, Kamatoch, Trniny pod cestou, Námestie, Pod Hríbovinami, Moligrunty pod hradskou, Záhrady od Lábu, Podjurské diely, Hrubé Lintavy, Pod dolnianskou cestou, Chobot, Borinka, Kopanice, Malé Klčovanice, Hajbrodské lúky, Drienová hora, U Marheku, V jazerách borník, Panský les, Na Rusnáčke, Za Frikávom, Frikáv, Vrchné čisté, Prostredné hony, Hlávkova

Miesto, okres Malacky:, 15 z 17

Pri Poliankach, Rusňakových mlyn, pri Tábore, Predjurské diely, Šintarov vŕšok, Český, Horné lúky, Pri struhe, Štepnice, V jelšinách, Pelinky, Hurka, Pri Suchej doline, Zelenice, Pri plavisku, Brezová mláka, Obecné lúky, Fedorky v oreší, Líščie jamy, Pri babinej mláke, Strmochy, Vyklčované lúky, Hurkové diely, Suchý les, Pod dedinou, Hrabník, Nad vinohrádkami, Za Hlbokou mlákou, Pri Breze pri Chelbáre, Pri masárcovi, Mokrý les, Stráne a Slaniská, Dlhé diely, Pilatky, Na Osách, Za Veľkým, Hruby Hajdúch, U jazera, Za krúžkom II., Vinohrádky, Záhumenice k východu, Dielce k východu, Pod rybníčkom, Pri Lazarovom bôriku, Šišulákov mlyn, Rusnákovie včelín, Pri grábe, Zajačkový jarok, Červené blato, Pod hradskou pri Brezinách, Za krúžkom I., Veľké lúky, Na medzi, V Zbrodkách, Hunkové diely, Pánske úhory, Brezy od Lozornskej cesty, Pri bielej hline, Kukla, Dilné

Miesto, okres Malacky:, 16 z 17

Pri obecnej tehelni, Medárske diely, Grefty, Rozumec, Rakytovec, Nivky nad Jelenkových lúkami, Na Vinkovskej, Na Majzunci, Pri Čistom jazere, Dúbravy, Veľké diely, Záhumenice k západu, Olšina, Poddubské, Na lúčkach, Dolné košariská, Remenácie, Priečne diely, Pri jazere, Okopaná, Malé strany, Pri malej hlbokej mláke, Dielce k západu, Pri Ortových mlyne, Tábory, Veľké strany, Pri vŕbe, Za zbrodné stránky, Prídavky, Baraní vršok, Stránky pri Cigáňoch, Panské, Za hoštákmi, Na panskom, Búrkova, Za starým kostolom, Konopnisko, Dlhé od Zohoru, Čistka pri Macekových mlyne, Za jarkom, Ohrady, Nivy, Nad kopanicami, Za Havnavom, Mláky, Klčovanice, Pri Hájnom, Na Tvrdiciach, Zbytky, Horné košariská, Vysoký kameň, Čistka pri Macejkových mlyne, U Frikáva, Za Brezovou mlákou, Martinská hurka, Hajné, V brezí pri Chelbáre, Balgovňa, Štrky, Malé lúky

Miesto, okres Malacky:, 17 z 17

Moravské, Pri cíkovej jame, Pavlových lúky, Veľké lúky, Pasienok, Salašík, Raková, Sedlička, Pri piatich olivách, Nivky, Na panskom, Draková, Dúbrava, Šance, Dolina, Kratiny

miesto inde

vojenský obvod Záhorie (204x), Sološnica (79x), Gajary (78x), Zohor (75x), Láb (73x), Závod (71x), Veľké Leváre (71x), Plavecký Mikuláš (69x), Pernek (64x), Plavecký Štvrtok (62x), Malé Leváre (62x), Rohožník (62x), Lozorno (59x), Stupava (52x), Kuchyňa (49x), Bažantnica (45x), Malacky (44x), Nivky (42x), Studienka (37x), Jablonové, okres MA (37x), Jakubov (32x), Kostolište (31x), Mást I (29x), Šranek (28x), Obora (25x), Vysoká pri Morave (24x), Plavecké Podhradie (15x), Turecký vrch (14x), Borinka (10x), Riadok (8x)
miesto v vojenský obvod Záhorie
miesto v Sološnica
miesto v Gajary

Podobné, okres Malacky:

1746x turistika, 976x miesto, 357x strom, 133x orientačný bod, 107x poľovnícky posed, 59x turistické informácie, 34x ohnisko, 30x prístrešok, altánok, 15x atrakcia, 10x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 6x štôlňa, 4x studňa, 4x komín, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Malacky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-malacky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.