Cesta: OMA » Slovensko » Záhorie » Bratislavský kraj » okres Malacky » turistika » miesto

Miesto, okres Malacky

Miesto v okres Malacky

V okres Malacky sa nachádza 974 kusov miesto.

Miesto, okres Malacky:, 1 z 17

Červený Kríž, Stupavská, Lázky, Horné ohrady, Na tehelni, Pod Handraškou, Na nive, Nad rybníkom pri cintoríne, Krúžky II, Na nivách, Na panskej roli, Kremenice, Kopce, Trávniky, Pláňavy, Habánsky dvor, Na jamách, Zálesné, Betlehem, Hušek, Vlčie jamy, Juríky, Holbičky, Dolne zahumenice, Sojáky, Sviniarka, Ohradená, Panská strana, Slanište, Nad teheľňou, Pri mlyne, Prídavky, Píla, Priečne, Kršlenica, Pod hajtnu, Dlhé pri Morave, Pri rybníčku, Olšová hora, Panské, Ikea Industry GATEHOUSE, Ovsisko, Háj, Továrenská, Troganových lúčky, Ohradky, Hlbočina, Účko, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou, Nad Drmolezom, Za stávkami, Pri kaplnke, Studené mosty, hladky bor, Bahno, Rakáreň, Nad mraznicou

Miesto, okres Malacky:, 2 z 17

Henrichove záhony, Pohorelisko, teliarova, U Heribanov, Vlčie jamy, Ražnisko, Teplica, Čertova hrádza, Krížnica, Mešterova lúka, Husta sec, Henrichov les, Spálená, Slaniská, Junovie vŕšok, Oskoruša, Pod hájom, Pod rúbanicami, Horná mláka, Pri brezinách, Šenkérových lúky, Blízke baracky, Háje, Dolná mláka, Medzi krúžkami, Za obecnou lúkou, Za dúbravkou, Kúdeľove nivy, Vzdialenejšie záhumenice, Pri peciach, Na ľadnici, Za uhlom, Ďaleké baracky, Za Hoštákom, Medzi barackami, Za barackami, Kolovrátok, Triangel, Mäsiarky, Kutica, Dolné lúky, Telenčiarka, Salaš, V kruhu, U blata, Bahulových vŕšok, Pri blate, Gašparových lúky, Medzi mlákami, Pod mlynom, Nad Vťelniskami, Pri studienkach, V lazoch, Vítkov kút, Za lavičkami, Dubové hrudy, Banarka, Pri jarku, Cez, Pri sasine

Miesto, okres Malacky:, 3 z 17

Pid dubinou, Hate, Hrabovec, Pri Šimkových lúkach I, Dva rady, Olivy, Majsterka, Otocká dolina, Pod Korlátkou, Pod jeleňou horou, Močidlo, Chrasťová hora, Včelinec, Malé Vagrvoldy, Za výmoľom, Pri jame, Kamenište, Lošonská, Vargvold, Pri hruske, Drieňová hora, V panohe, Medzi cestami, Horné dubníky, Olšov mlyn, Šipoltové II, Nad Oborou, Kubášova, Na vŕškoch, Sihote, Na kamennom jarku, Smrekovec, Pod hôrkami, Pod Vampilom, Polianky, Za mlynom, Trstinka, Nad jamou, Malá kamenná dolina, Pod holou horou, Valovské, Janíková, Horniacky včelín, Do Holej hory, Za dubovými hrudami, Jazerské, Vŕšky I, Pasečka, Vcelniská, Na dráhach, Hanglovič, Pod potokom, Františkova, Pri úzkych trávnikoch, Cierna skala, Trstinka do potoka, V Cajtniach, Koniarka, Nad lavičkami, Krštenice

Miesto, okres Malacky:, 4 z 17

Za nivou, Pri Jaseni, Matkahezy, Ľadovňa, Bachraňa, Za humná, Nový dvor, Obora, Kamenné vráta, Bravenčí kruh, Hačková, Pri Šimkových lúkach II, Dolné dubníky, Malcovské lúky, Deravá skala, Nad Petenskou, Pri tehelni, U bielej hliny, Za Topoľami, Za rybníkom, Les, Malé lúky, Tančibok, Nové pole, Sásie, Podielky, Pri včelínoch, Nad hájičkom, Pri dubských ohradách, Stará vdova, Na hrudke, Chmeľová mláka, Na Galkách, Na konci, Pri lipke, Murínka, Zobokov kút, Biele studienky, Kozánek, Štefanove hrudy, Valchovne, Za potokom, Šipoltové I, Dolná Hačková, Na piesku, Pod jamou, Bukovina, Topole, Nad lúčkami, Vŕšky, Vampil, Dolina, Pod Malce, Spodná Klčovanica, Pasienok, Kamenná seč, Smoliarov háj, U Plankov, Lúky pod Rudavou, Patrónske

Miesto, okres Malacky:, 5 z 17

Levársky lesík, Katarinin dvor, Klčovisko za tehelňou, Diely, Pri jazere, Hoštácke pri Morave, Za Habánskym dvorom, Za rybníkom, Prostredné, Hanzlova roľa, Klčované lúky, Porec, Fafrák, Dlhé noviny, Pri Kosáku, Na Ose, Dolný rybník, Stará Morava, Pri peci, Zajačia seč, V kaliskách, Sedliacky dolný rybník, Dúbrava, Panský majetok, Levársky les, Abrod, Pri hruške, Fafruk, Noviny v kúte, Kňažské lúky, Sady u Pivernuka, Hanzlova rola, Rybárových kučovanice, Horný rybník, Štít, Klčovanice za tehelňou, Za Pláňavou, Panské, Orlová, Obora u topola, Výhon dúbrava, Nivky, Svätojánska cesta, Na Abrode, Hájne, Pod Abrodom, Veľký Kadlúbok, Za mlynom, Hliníky, Zajačia rúbaň, Malé lúky, Pri Karolinom majeri, Ohrada, Za smolnou pecou, Mláka, Roztratené lúky I, Kadúbek, Lúčky, Malé zbytky, Habánske diely

Miesto, okres Malacky:, 6 z 17

Krátke noviny, Výhon, Bystrá, Lúčky, Veľký kút, Rasochy, Korytiny, Bahence, Borník, Ožratá, Zadné hony, Urbárske stavanie, Husaríz, Pasoviská, Pod synáčkom, Za rybníkom, Štrnásta, V jedličkách, Malý lekverd, Pri Morave, Osemnásta, Za lesným, Nepriazne, Panský les, Levárske, Pri ceste, Veľký Laz, Pri kre, Podzelená, Veľká Pláňava, Malý Kadlúbok, Kaplnky, Pri kameni, Hríb, V kališkách, Malý lázok, Za Dúbravou, Veľká Šimkovská, Nad mlákou, Strany, Sološnická dolina, K Furtovi, Na čistinách, Dúbrava, Pod horným lesom, Jurečková lúka, Humenice pod bažantnicami, Záhumenice, V hornom lese, Hoštácke pod bažantnicami, Laz, Polesina, Padelky, V krúžkoch, Za držbochom, Obora pri topoli, Panské, U starej píly, Veterník, Zelenice

Miesto, okres Malacky:, 7 z 17

Pasienok nad mlákou, U Dúbravy, Malá Šimkovská, Omlade, Kremenica, Malý Peterklín, Pod Vajarskou, Dlhé kusy, Pri bielej hline, Paseky, Pod bažantnicami, Obora, Rehákova, Hrabník, Medzi jarkami, Uhliská, Hliníky, Holešky, Závršky, Rakytiny, U jazierka, Pod Čajkami, Hrabník, Kruh, Podhory, Halba, Chválenský mlyn, Pápežov výmoľ, Panské po Čajkami, Bahno, Remenácia, Kozáčky, Doliny, Za vinohradmi, Tepličný kút, Humenice, Na roliach, U novoveskej cesty, Vápenička, Kráľov vŕšok, Pri výhone, Štrky, Nad Gortňavou, V lieštine, Ganglovská, Rotková niva, Pod Kráľovým vŕškom, Matiašovské, Nízkeho mlýn, Mlyniská, Dolné rúbanice, Pod Hurbánkami, Rudávka, Padelky, Kratiny, Zlámané pece, Pod Kalváriou, Nad Kňazovým jazierkom, Horné rúbanice, V lese

Miesto, okres Malacky:, 8 z 17

Horný les, Skalka, Priečne diely, Vajar, Šuty, Eliaška, Rybníčky, Záhumenice, Prídavky k humeniciam, U Sopkovej, Nízky mlyn, Svätojurské vŕšky, Pri lúčkach, U Bilíkov, U hlbokej cesty, Pod adjunktovým vŕškom, Pri Dubníku, Tančibocký mlýn, Dolné záhumenice, Úzke diely, Hlboký jarok, Vajarský les, Horné záhumenice, Holind, Ivaničov borník, Hrubé diely, U verbajky, Hladké bore, U víra, Sološnický les, Tančiboky, Košiar, Za Fajtákovým vŕškom, Blechov jarok, Pri mláke, Pilárička, Juríkova jama, Pod horami, Pod vinohradmi, V lesoch, U Rakovskom močiari, Dlhá mláka, Na dráhach, Švajnsbach, Sedľiacky pasienok, Pastierske lúčky, Škrlite od hája, Syslí bôrik, Nad krúžkom, Gortňava, Prostredné achtele, Nivky vyše dediny, Panské, Nad Zlámanými pecami, U Hačkovej, Pri ďalekom rybníku, Pod struhou, Pod hájom, U Hačkovej mláky, Škrlite

Miesto, okres Malacky:, 9 z 17

Pri kadúbku, Pod Uhliskami, Pri levárskej ceste, Suchý rybník, Stoková hora, Pri vŕbí, Diely, Za Malinou, Hrubé lazy, Uhliská, Holint, U sadovej nivy, Domkársky pasienok, Nad slaniskami, Franvíz, Záhrady, U Hurbánky, Nivky, Vajarský les, Nová hora, V struhách, Domkárske, Chválov bôrik, Rebrá, Tordajky, Piesočné pole, Pri Dlhej mláke, Senokosy u Sorkova, Lázek, Za kamenným mostom, Nad stávkami, Vyše cesty nad studienkou, Dolná Bukovina, Na dráhach, Moderská hora, Brištie, Na siedmych Táľoch, Slaniská, Práškové, Kozia mláka, Pri ceste do Studienky, Pri mlyne, Podmaliniská, V tojtni pod cestou, Konopniská, V Suchom rybníku, Maňásková, Veľký piesok, Knižnica, Dušnica, Pavlových vrch, Za potôčkom, Halúskova hlava, Vrchné diely, Pod zbrodkou, Prístava, Kirhalové, Hosenpole, nad hlbokou dolinou, Michalov vrch

Miesto, okres Malacky:, 10 z 17

Kamenný mlyn, Korenec, Cisársky borník, Trogarka, Prašivá, Pri Kukle, Dubník, Konopnisk, Za krížami, Nad Prepadlým, Borník, Stverové Sady, Malý piesok, Od jablonovského pri brezinách, Kolisko, Slanište, Podvinohradské lúky, Sedlíčka, Kubkova, Brezy, Pod močidlami, Krúžkové, Mäsiarsky Ostrovec, Husárske diely, Šibuková, Misárske, Za haťou, Masárka, Urbárske Sedlíčka, Studienka, Úboč, Nivy, Pod humnami, Predné kruhy, Pri Ortovom mlyne, Jazda, Tábor, Veselé, Žiary, Piesky, Úzke diely, Jahodnisko, Dlhé lazy, Pod lipou, Dlhé diely za Sviniarkou, Pri kapličke, Medzi cestami, Hrubý pasienok, Vinohrádok, Lósiky, Pri Felde, Soliny, Pod malou silničkou, Nad malou cestou, Pri kamennom mlyne, U Malého, Krčice, Pavlíčková, Paseky, Švibových lúčky

Miesto, okres Malacky:, 11 z 17

Malý Chelbár, Vŕšky a prostredný vrch, Dlhé piesky, Dlhé doliny, Prostredný vrch, Malá seč, Dlhé role, Noviny, Pri Bukovine, Tri duby, Za Špekom, Moligrunty nad hradskou, Senokosy, Hačková mláka, Jelšová hora, Za Malým, Najbach, Môstkove diely, Krče, Angolice, Kopánky, Kadličkova húšť, Pri Struhe, Na kocúrce, Nad perneckou cestou, V novine, Jahodnište, Stávky pod Bahenskou mlákou, Dlhá mláka, Vyšné záhradky v mlákach, Pod hradom, Pri kúte koniec, Bukovina, Dúbravka, Posádka, Mláka, Nad zbrodku, Cez malú remízu, Malé bahná, Dolná ohrada, Hájkove diely, Kopanica, Štokrzie, Starý salaš, Rajt, Uhlisko, Rúbanice, Santober, Nad bórom, Širmahok, Za Tunkou, Zadné pasoviská, Slaniská, Pri Danci, Mestské grefty, Misársky ostrovec, Knapkovské lúky, Pri Fafruku, Prosniská, Nad hájnym

Miesto, okres Malacky:, 12 z 17

Sanitra a sady, Špeňárové, Pred Posádkou, Hájkove, Brezie, Marošové skaly, Klčované lúky, Lingravy, Široké diely, Vyšná Bukovina, Sauloch, Kromprzie, Haag, Ohek a močiarna, Nižné gazove, Veľké bahná, Cez chodník, Klčovanice, Medzi borníkami, Pri Macejkových mlyne, Nad vinohradky (panské), Za majerom, Javorinka, Pri kaplnke pri panských lúkach, Podgajské, Dúbrava, Mást, Lingrab, Krovie, Za mostom, Dolná hora, Nižné záhradky v mlákach, Záhradky v jelšinách nad cestou, Lábske breziny, Šarfická hora, Rybník, Panský les, Šimkových húšť, Baňúvka, Kúty, Záhumenice, Márovie lúky, Predné pasoviská, Senokosy pri Sorkove, Za Malou hrádzou, Záhumenice, Dúbrava u kameňa, Studený vŕšok, Pod Jazdou, Pod cestou pri struhe, Srmina, Brezy, pri Tábore, Pri breze, Čierne blato, Úhory, V jazerách borník, U Kruha, Medzi krúžkom a hlbokou dolinou, Pri Kasprunovi

Miesto, okres Malacky:, 13 z 17

Hrubá lúka, Pri hrubej doline, Hrubé Klčovanice, Pod perneckou cestou, Hykovské, Hrubé diely, Pod dolnianskou cestou, Hrubé Lintavy, U hlinika, U rybníka, Za grábom, Volchovisko a štyri bučky, Na Hrubej lúke, Trniny nad cestou, Podjurské diely, Štepnice, Vrchné čisté, Prostredné hony, Congerská, Výsada, Pri čiernych lúkach, Boklovská, Pri potoku, Moligrunty pod hradskou, Horné lúky, Hajbrodské lúky, U Marheku, Ohrada za kostolom, Pod lúčkami, Dubník, Borinka, Za humnami, Kopanice, Heštún, Panský majetok, Drienová hora, Na Rusnáčke, Panský majetok, Ohrada, Malé Klčovanice, Šintarov vŕšok, Nivky pod Hrabníkom, Lieština, Frikáv, Kršiačka, Pod hradskou, Konopisko, Dubník, Dubník, Kúty, Humniská, Pod Hrachoviskom, Záhrady od Lábu, Hlávkova, Medzi cestami, Chobot, U hrušky, Okolo Baranieho vŕška, Pri Poliankach, Hrubý Chelbár

Miesto, okres Malacky:, 14 z 17

U pustého kríža, Chelbár, Nová hora, Duby, Tehelňa, Podhríbske diely, Hrabník, Bahno, U hrantov, Pod dubské stránky, Za potokmi, V jazerách, Pod zámkom, Predjurské diely, Pri Frikáve, Na lozornských lúkach, Dvorská lúka, Hosenpole, Včelín a klčovisko, Záhumnie, Záhumenice, Pod Hríbovinami, Hajprodské lúky, Zadné kruhy II, Pri struhe, Košiare, Pri kríži v Zbrode, Prostredný, Nad vinohradky, Stránky k Stupave, Námestie, Kostolišťský vŕšok, Panský diel, Pod líščími jamami, Pangorty, Hlbokou dolinou, Ševčíkovce, Pod lesom, Pri Grabe, Nivy, Panský les, Hajdúchy, Dlhé dolce, Rusňakových mlyn, Jelenkovie lúky, Český, Dráhy, Za Frikávom, Rozglabie, Komárno, Jankovec, Kostolná, Nad výhonom, Za Grabom, Pod dubom, Na dieloch, Podbrezové diely, Pri vŕšku, Trniny pod cestou, Medzi Uhy

Miesto, okres Malacky:, 15 z 17

Hríboviny, Šurmička, Kamatoch, Záhumenice, Šimúnka, Pod výhonom, Hrubé rúbaničky, Obecné lúky, Rakytovec, Priečne diely, Pri plavisku, Nivky nad Jelenkových lúkami, Hurka, Pri babinej mláke, Pri masárcovi, Záhumenice k západu, Pelinky, Pod rybníčkom, Remenácie, Na lúčkach, Nad vinohrádkami, Hrabník, U jazera, Veľké lúky, Hruby Hajdúch, Zajačkový jarok, Dielce k východu, Za Veľkým, Líščie jamy, Hurkové diely, Pri bielej hline, Pri grábe, Pánske úhory, Zelenice, Medárske diely, Pod hradskou pri Brezinách, Na Majzunci, V Zbrodkách, Vinohrádky, Pri Lazarovom bôriku, Za krúžkom I., Veľké diely, Brezová mláka, Pri Suchej doline, Fedorky v oreší, Poddubské, Červené blato, Olšina, Dilné, Rozumec, Grefty, Za krúžkom II., Pri Breze pri Chelbáre, Dolné košariská, Hunkové diely, Brezy od Lozornskej cesty, Pod dedinou, Dlhé diely, Šišulákov mlyn, Pilatky

Miesto, okres Malacky:, 16 z 17

Dúbravy, Pri obecnej tehelni, Pri Čistom jazere, Na Vinkovskej, Vyklčované lúky, Suchý les, Za Hlbokou mlákou, Rusnákovie včelín, V jelšinách, Na Osách, Kukla, Záhumenice k východu, Strmochy, Na medzi, Mokrý les, Stráne a Slaniská, Za Havnavom, Za jarkom, Na Tvrdiciach, Balgovňa, Pasienok, Zbytky, Okopaná, Za hoštákmi, Štrky, U Frikáva, Pavlových lúky, Tábory, Konopnisko, Salašík, Klčovanice, Stránky pri Cigáňoch, Horné košariská, Čistka pri Macejkových mlyne, Pri vŕbe, Za Brezovou mlákou, Hajné, V brezí pri Chelbáre, Pri jazere, Búrkova, Baraní vršok, Ohrady, Martinská hurka, Pri Ortových mlyne, Veľké strany, Za zbrodné stránky, Pri Hájnom, Malé lúky, Vysoký kameň, Čistka pri Macekových mlyne, Veľké lúky, Moravské, Na panskom, Nad kopanicami, Za starým kostolom, Malé strany, Mláky, Pri malej hlbokej mláke, Pri cíkovej jame, Dlhé od Zohoru

Miesto, okres Malacky:, 17 z 17

Panské, Nivy, Dielce k západu, Prídavky, Raková, Na panskom, Dúbrava, Nivky, Šance, Draková, Pri piatich olivách, Sedlička, Kratiny, Dolina

miesto inde

vojenský obvod Záhorie (204x), Sološnica (78x), Gajary (78x), Zohor (75x), Láb (73x), Závod (71x), Veľké Leváre (71x), Plavecký Mikuláš (69x), Pernek (64x), Plavecký Štvrtok (62x), Malé Leváre (62x), Rohožník (62x), Lozorno (59x), Stupava (51x), Kuchyňa (49x), Bažantnica (45x), Malacky (44x), Nivky (42x), Studienka (37x), Jablonové, okres MA (37x), Jakubov (32x), Kostolište (31x), Mást I (29x), Šranek (28x), Obora (25x), Vysoká pri Morave (24x), Plavecké Podhradie (15x), Turecký vrch (14x), Borinka (10x), Riadok (8x)
miesto v vojenský obvod Záhorie
miesto v Sološnica
miesto v Gajary

Podobné, okres Malacky:

1690x turistika, 974x miesto, 317x strom, 134x orientačný bod, 106x poľovnícky posed, 54x turistické informácie, 32x ohnisko, 30x prístrešok, altánok, 10x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 9x atrakcia, 6x štôlňa, 4x komín, 3x studňa, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Malacky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-malacky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.